Darmowa dostawa od 50,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Informacje o gwarancji producenta

Gwarancja w sklepie internetowym eleneo.pl

Dział Obsługi Klienta sklepu eleneo.pl chętnie udzieli Państwu pomocy w kwestii reklamowania zakupionego towaru.

Prosimy o kontakt za pośrednictwem ‘formularza reklamacyjnego’ (wystarczy kliknąć poniżej zakładkę ‘Chcę złożyć reklamację’) lub poprzez mail wysłany na adres eleneo@eleneo.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego i rozpatrzeniu wniosku, Dział Reklamacji NEO24.PL skontaktuje się z Państwem w celu przekazania dalszych instrukcji. Czas odpowiedzi na zgłoszenie będzie nie dłuższy niż maksymalny, przewidywany dla danego trybu reklamacji.

Jeżeli chcą Państwo zgłosić reklamację, prosimy o kliknięcie w poniższą zakładkę (grafika jpg)

 

 

Gwarancja producenta - najkorzystniejszy tryb rozwiązywania reklamacji!

 

Wszystkie produkty oferowane w naszym sklepie internetowym posiadają gwarancję producenta lub importera danego wyrobu. Realizacja reklamacji z tytułu gwarancji jest możliwa na podstawie otrzymanego dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej (karta gwarancyjna dla większości partnerów nie musi być wypełniona).

 

W tym trybie możesz dokonać naprawy towaru przez autoryzowany serwis gwaranta, wymiany towaru lub zapewnieniu przez gwaranta innych usług. Sposób nawiązania kontaktu z serwisem gwaranta określony jest w dokumencie gwarancyjnym lub na stronie internetowej danego producenta (gwaranta). Jest to bardzo szybki tryb reklamacji, który pozwala w najkrótszym czasie uzyskać sprawny towar.

 

Gwarant jest zobowiązany do pokrycia kosztów transportu wadliwego towaru, o ile nie świadczy napraw w Państwa miejscu zamieszkania. Żeby zrealizować uprawnienia z gwarancji, nie jest konieczne zgłaszanie reklamacji niesprawnego towaru za pośrednictwem sprzedawcy.

 

Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z pośrednictwa sklepu eleneo.pl w procedurze złożeniu reklamacji do gwaranta, to w takiej sytuacji może znacząco wydłużyć się czas realizacji reklamacji (nawet do kilku tygodni), gdyż firma Open Service IT Oskar Ogłaza (właściciel sklepu eleneo.pl) jest w tym trybie jedynie pośrednikiem, który przekaże sprzęt do autoryzowanego serwisu producenta lub dystrybutora. Sprzęt przekazywany tą drogą zostaje przesłany do serwisu danego gwaranta zaraz po otrzymaniu.

 

Rękojmia za wady

 

Reklamacja w tym trybie skierowana jest do eleneo.pl (OPEN SERVICE IT OSKAR OGŁAZA) jako sprzedawcy. Tryb ten jest przeznaczony dla podmiotów gospodarczych oraz (w przypadku umów zawartych od dnia 25.12.2014 r.) także dla Konsumentów. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, to kupujący korzystający z tego trybu może: żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, żądać usunięcia wady, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, a w konsekwencji żądać zwrotu gotówki.

 

Jeżeli kupujący wybierze wymianę rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, to sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 

Jeśli kupujący wybierze obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy, to sprzedawca będzie mógł uniemożliwić realizację tych uprawnień, jeżeli niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Szczegółowe zasady reklamacji z tytułu rękojmi za wady reguluje Kodeks Cywilny. Sprzedawcy przysługuje prawo zwrócenia się do odpowiedniego rzeczoznawcy o zbadanie przedmiotu reklamacji w celu ustalenia, czy towar rzeczywiście jest wadliwy, przez co ten tryb reklamacji może być czasochłonny. Czas powiadomienia konsumenta przez sprzedawcę o swoim stanowisku odnośnie żądania wymiany rzeczy, usunięcia wady albo oświadczenia o obniżeniu ceny w wypadku rękojmi za wady wynosi 14 dni.

 

pixel