Darmowa dostawa od 50,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

Spis treści:
I. Postanowienia Ogólne
II. Przedmiot Sprzedaży
III. Realizacja zamówienia
IV. Dostawa
V. Zwrot towaru, Prawo do odstąpienia od umowy (wzór odstąpienia od umowy przez konsumenta)
VI. Reklamacje
VII. Pozostałe

Sklep Internetowy jest własnością firmy
adres wykonywania działalności i do wysyłki reklamacji:
OPEN SERVICE IT OSKAR OGŁAZA
Powstańców Śląskich 2
42-100 Kłobuck
NIP 5742036094
REGON 241375064

Dane osobowe pozostają chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

I. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów w sklepie internetowym prowadzonym przez OPEN SERVICE IT.
2. Kupującym, klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, podająca w zamówieniu swoje dane potrzebne do zrealizowania transakcji.
3. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów zobowiązuje się do zapoznania z treścią regulaminu.

Polityka przetwarzania danych osobowych i Polityka Prywatności są integralną częścią regulaminu sklepu dostępną do wglądu na stronie.

II. Przedmiot Sprzedaży

1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego oraz oferowane w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portali pośredniczących Allegro, Arena, Nokaut, Ceneo, Google Merchant i pasaży handlowych, tablicach ogłoszeniowych.
2. Wszystkie produkty oferowane przez sprzedawcę OPEN SERVICE IT Oskar Ogłaza są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszelkie inne produkty będą miały stosowną wyraźną informacje w opisie produktu.
3. Ceny oferowanych produktów są cenami brutto zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki. Ceny są wyrażone w walucie Polski złoty - PLN.
4. Sklep internetowy dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach.
5. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
- przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata) na podstawie zamówienia lub faktury proforma;
- za pobraniem, gotówką przy odbiorze przesyłki płatne u kuriera;
- gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu, brak możliwości zapłaty kartą;
- poprzez serwis płatności elektronicznych oraz wybrane karty płatnicze - po otrzymaniu potwierdzenia z serwisu płatności elektronicznych.
6. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej, jednocześnie akceptacja Klienta nie wyłącza prawa OPEN SERVICE IT OSKAR OGŁAZA do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT, jak i za podanie błędnego adresu wysyłki.
8. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym zamówienia. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważana się za prawidłowo doręczoną. Do przesyłek dołączamy paragon lub fakturę VAT, oraz na życzenie klienta wysyłamy ten dokument mailem, każdy klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji OPEN SERVICE IT OSKAR OGŁAZA traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.
9. Ceny towarów zawierają koszt gospodarowania odpadami KGO.

III. Realizacja zamówienia

1. Dokonując transakcji w serwisie internetowym Klient zobowiązuje się każdorazowo do akceptacji regulaminu i zgadza się z obowiązkiem zapłaty za towar wraz z wyszczególnionymi każdorazowo kosztami logistycznymi.
2. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy), nie jest konieczna rejestracja. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:
- dokonywania zakupów w sklepie internetowym należącym do OPEN SERVICE IT OSKAR OGŁAZA;
- jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów;
- jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach;
3. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
4. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
5. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:
- wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie OPEN SERVICE IT OSKAR OGŁAZA i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy przez Sprzedającego;
- informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy;
- akceptuje postanowienia Regulaminu;
- może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach;
6. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, i nie jest konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
7. O zmianach w Regulaminie użytkownik zostanie powiadomiony przy pierwszym logowaniu po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Akceptacja zmian w regulaminie odbywa się poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy Klient nie zarejestrowany, jednorazowy, powinien za każdym razem zapoznać się z treścią regulaminu.
8. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu.
9. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej sklepu z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
10. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym należy kliknąć wybrany produkt/y wejść do koszyka i dokonać zamówienia.
11. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 7 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
12. Towar z oferty sklepu internetowego można zamówić także poprzez telefoniczny dział obsługi klienta podając prawidłowe dane wysyłkowe oraz dane do faktury VAT lub drogą mailową. Na podstaie przekazanych informacji zostanie utworzone zamówienie w systemie elektronicznym.

Realizacja komplementacji zamówienia oraz wysyłki następuje po zaskięgowaniu środków na naszym rachunku bankowym lub w przypadku uzyskania pozytywnej autoryzacji przy płatnościach kartą lub za pomocą serwisów płatności elektronicznych następuje z reguły w ten sam dzień roboczy zamówienie złożone do godziny 13.00. W wyjątkowych sytuacjach maksymalny czas realizacji zamówienia może zostać wydłużony od 1-21 dni roboczych. W przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji zamówienia lub z przyczyny wystąpienia innych zdarzeń losowych sklep skontaktuje się z Klientem w pierwszej kolejności drogą mailową lub telefonicznie.

IV. Dostawa

1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym oraz zakupionych w ramach portalu internetowego Allegro.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i na terenie UE po obliczeniu kosztów dostawy, w pozostałych przypadkach prosimy o indywidualny kontakt.
2. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy logistycznej wybranej podczas etapu składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany konkretnego przewoźnika w trakcie realizacji zamówienia w sytuacji gdy gabaryty zamawianego towaru nie pozwalają na wysyłkę za pośrednictwem pierwotnie wybranej formy dostawy.
3. Klient może także odebrać zamówiony sprzęt w siedzibie firmy - punkcie odbioru osobistego po dokonaniu wcześniej rezerwacji i potwierdzenia dostępności towaru w podanej lokalizacji.
4. Koszt dostawy zakupionych produktów określa cennik dostępny w trakcie wyboru zamówienia.
5. W przypadku przejściowej niemożności świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, po uprzednim zawiadomieniu o tym Klienta. Klient ma prawo nieprzyjęcia tego świadczenia oraz możliwość odstąpienia od umowy wraz ze zwrotem rzeczy.
6. W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu mogących mieć związek z dostawą, należy niezwłocznie sporządzić protokół szkody z firmą kurierską dostarczającą produkt, oraz zgłosić to Sprzedającemu. Prawo przewozowe określa miniminalny czas na spisanie protokołu szkody wynoszący do 7 dni. Nie mniej z doświadczenia zalecamy aby każdą przesyłkę sprawdzić w momencie odbioru lub podpisać odbiór z adnotacją "odebrano bez sprawdzania zawartości".
8. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 1-2 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki np. wypełniając formularz w dziale „Kontakt” (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy u przewoźnika.

V. Prawo do odstąpienia od umowy - Zwroty konsumenckie

Jeżeli decydują się Państwo na zwrot towaru, korzystając z konsumenckiego prawa do zwrotu, prosimy o złożenie odpowiedniego oświadczenia. Zgodnie z ustawą o o ochronie praw konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący - Konsument ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia termin ten wynosi 12 miesięcy.

Zwrot zakupionego towaru przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przeznaczone dla Konsumenta:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
OPEN SERVICE IT OSKAR OGŁAZA
ul. Powstańców Śląskich 2
42-100 Kłobuck

Ja.................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy .............................................................................................................................................................................., numer oferty............................................................. . Data zawarcia umowy to ............................................................, data odbioru............................................................................... . Imię i nazwisko.......................................................................................... Login Allegro.............................................................................................. Adres ........................................................................................................... Data.............................................................................................................. .................................................................................................................. Podpis (niezbędny - tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

W przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru.

W przypadku gdy klient wybiera sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument może zapoznać się z cechami towaru nie powinien jednak przez okres posiadania rzeczy towaru użytkować powodując zmniejszenie wartości zwracanego towaru.

Zakupiony towar może zostać wymieniony na inny - szczegółowe informacje są udzielane przez biuro obsługi klienta.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb lub rzecz nietypowa zamawiana specjalnie na życzenie klienta;
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
-o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Brak uprawnienia do odstąpienia od umowy gdy kupującym jest klient niebędący konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego

Uprawnienie do zwrotu bez podania przyczyny nie przysługuje przedsiębiorcom oraz podmiotom gospodarczym realizującym zakupy na rzecz prowadzonej działalności gospodarczej.
W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach w porozumieniu z działem handlowym nasz sklep może udostępnić możliwość wymiany lub zwrotu zakupionego towaru w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru. Zasada ta dotyczy zakupów realizowanych przez przedsiębiorców. Przy zwrocie towaru dokonanego przez kupującego-przedsiębiorcę sklep określi wysokość kosztów obsługi zwrotu towaru powstałych do uregulowania wobec naszej firmy.

VI. Reklamacje

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem e-mail sklepu lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, - datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Konsument w ramach reklamacji z tytułu rękojmi ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że firma Open Service IT Oskar Ogłaza niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad lub usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez proces reklamacyjny prowadzony przez Open Service IT Oskar Ogłaza albo Open Service IT Oskar Ogłaza nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła. Jeżeli w ciągu 14 dni Open Service IT nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Open Service IT.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
10.

W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

W przypadku gdy Konsument korzysta z reklamacji, dostarcza produkt samodzielnie pod adres: Open Service IT Oskar Ogłaza, ul. Powstańców Śląskich 2, 42-100 Kłobuck ponosząc odpowiedzialność za formę dostawy i sposób przekazania towaru.

OPEN SERVICE IT Oskar Ogłaza nie przyjmuje żadnych przesyłek nadawanych za pobraniem oraz przesyłek nieuzgodnionych nadawanych za pośrednictwem np. firmy kurierskiej ze strony Kupującego z kosztem po stronie odbiorcy, a także przesyłek z nieuregulowaną opłatą celną.

VII. Pozostałe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w odpowiedniej zakładce. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

Polityka przetwarzania danych osobowych i Polityka Prywatności są integralną częścią regulaminu sklepu.

pixel